Back to Top

Čo robíme

Tepelné a chladové izolácie


Hospodárne zaobchádzanie s energiou šetrí prírodné zdroje, má vplyv na zníženie emisií škodlivých látok, a teda aj redukciu znečistenia životného prostredia. Dôležitú úlohu tu zohráva tepelná izolácia.Tepelné a chladové izolace sú dôležitou súčasťou technických zariadení, v ktorých je teplota rozdielna od teploty v okolí.

Protihlukové izolácie


S pribúdajúcimi zdrojmi hluku vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti sa zvyšuje aj negatívny vplyv hluku na ľudské zdravie, koncentráciu, výkonnosť, pracovné i osobné pohodu človeka. V mnohých krajinách je preto v súčasnosti vytvára legislatíva smerujúce k ochrane človeka pred hlukom v továrňach, na pracoviskách, ale aj v oblastiach občianskej výstavby a vybavenosti.

Klampiarska výroba


Firma disponuje klampiarsku a zámočnícku dielňou vo svojom areáli vrátane skladovacích a manipulačných priestorov (cca 1.100 m2). Dielňa je vybavená modernými strojmi nemeckej a švajčiarskej výroby - Signovacie stroje, linka na strihanie plechu, padacie nožnice, stroje na výrobu snímateľných puzdier, automatický stroj MABI a ďalšie stroje na spracovanie plechu a výrobu plechových dielov.