Back to Top

Služby

Návrh

Tepelných izolácií potrubných trás, telies, nádrží, energetických celkov (kotolní, turbín, výmenníkových staníc a ďalších)

Dodávka

Dodávka a montáž chladiarní, mraziarní, chladiarenských boxov, vrátane technológie

Výroba

Izolácie proti stratám chladu a oroseniu klimatizačných techník a rozvodov vzduchotechnických zariadení

Sortiment

Protihlukové kryty, tlmiče hluku a ďalšie protihluková zariadenia

Montáž

Protihlukové izolácie kompresorov a ventilátorov

Servis

Výroba klampiarskych prvkov pre stavebné práce